Oferta

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w sprawach windykacji. Zachęcamy do współpracy Klientów indywidualnych oraz firmy – wszystkich, którzy mają problem z nieuczciwymi dłużnikami oraz pragną skutecznie odzyskać należności. 
 
Dzięki własnemu doświadczeniu oraz ilości przeprowadzonych spraw możemy pochwalić się wysoką skutecznością oraz stabilną pozycją na rynku.
 
Pracujemy w oparciu o przepisy polskiego prawa, dbamy o wzajemny szacunek interesów stron postępowania, gwarantujemy maksymalne zaangażowanie. Wszystkim Klientom proponujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
 
Windykacji polubownej
Jej celem jest kontakt z dłużnikiem, przedstawienie zaistniałej sytuacji oraz nakłonienie do spłaty zadłużenia. Dłużnik ma dzięki temu możliwość uniknięcia postepowania sądowego. Wszystkim stronom pomagamy ustalić harmonogram oraz wysokość spłat.
 
Windykacji sądowej
W przypadku braku chęci do współpracy na życzenie Klientów przystępujemy do skierowania do sądu pozwu o wszczęcie postępowania. Zajmujemy się również monitorowaniem postępowania oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji.
 
Postępowania egzekucyjnego
Ściśle współpracujemy z  komornikami w zakresie przeprowadzanych przez nich egzekucji. Również nasi Klienci są na bieżąco informowani o postępach w ściąganiu należności. Dzięki współpracy z Kancelarią egzekucja należności jest szybsza i bardziej komfortowa dla wierzyciela.
 
W ramach swoich obowiązków:
 
- kontaktujemy się z dłużnikami telefonicznie i elektronicznie,
- informujemy o możliwości skorzystania z windykacji polubownej,
- w przypadku braku rezultatów kierujemy sprawę do sądu,
- prowadzimy niezbędną korespondencję,
- reprezentujemy Klientów przed sądem oraz innymi urzędami ,
- reprezentujemy Klientów w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego,
- ściśle raportujemy naszą pracę.
 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego. Odpowiemy na wszystkie pytania.