Oferta dla klienta indywidualnego

Kancelaria świadczy usługi nie tylko dla firm, ale także dla klientów indywidualnych – osób  fizycznych. Dla Kancelarii ważna jest każda sprawa, z którą zwróci się do nas klient.

Doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, pozwala nam ocenić już na początku współpracy, jakie są szanse na uzyskanie korzystnego orzeczenia w Państwa sprawie. Wszelkie działania, które podejmujemy, są nakierowane na odzyskanie wierzytelności w jak najszybszym czasie i przy jak najmniejszym zaangażowaniu finansowym ze strony osoby zlecającej sprawę.

Wiemy, że dla klientów indywidualnych bardzo ważne jest nasze zaangażowanie w zleconą sprawę. Zawsze staramy się jak najlepiej prowadzić postępowanie, mając na uwadze Państwa interes i oczekiwany rezultat.

Jesteśmy otwarci na współpracę, a w przypadku dodatkowych pytań wyczerpująco na nie odpowiemy..

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!”

 

Etapy związane z odzyskaniem długu przez Kancelarię:

•          kontaktowanie się z dłużnikiem drogą telefoniczną, elektroniczną i listowną, aby powiadomić go o zadłużeniu i nakłonić do jego spłaty

•          przygotowanie harmonogramu spłaty dla Dłużnika

•          skierowanie sprawy do sądu w przypadku braku możliwości porozumienia pozasądowego

•          reprezentacja Klienta przed Sądem, a także innymi urzędami podczas postępowania sądowego

•          reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym

•          stałe monitorowanie postępowania w imieniu Klienta