Etap egzekucyjny

Gdy dłużnik otrzymuje prawomocne orzeczenie sądu, zobowiązany jest do jego wykonania, a tym samym spłaty swoich zobowiązań. W przypadku braku możliwości do swoich czynności może przystąpić komornik.
 
Nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom kompleksową pomoc również na tym etapie. Obsługa spraw na etapie egzekucyjnym obejmuje między innymi:
 
- kontakt z komornikiem, sądem i innymi organami,
- sporządzenie niezbędnej dokumentacji,
- monitorowanie czynności egzekucyjnych,
- nadzór nad przebiegiem egzekucji, 
- uzyskanie postanowienia o zakończeniu egzekucji,
- w razie nieskuteczności egzekucji przez komornika propozycja dalszych działań.
 
Korzystanie z naszej pomocy w trakcie egzekucji komorniczej jest dla Klientów bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż nie muszą poświęcać własnego czasu na pilnowanie spraw administracyjnych. Naszą rolą jest kontakt na linii np. dłużnik-komornik-sąd-urząd skarbowy. Na życzenie Klienta możemy również zająć się monitoringiem skuteczności danego komornika.
 
W przypadku niemożliwości uzyskania przez komornika zamierzonego efektu proponujemy dalsze prowadzenie sprawy, które ma na celu chociażby aktywne poszukiwanie majątku dłużnika,