Windykacja sądowa

Windykacja sądowa jest prowadzona w momencie, gdy zawiodą wszystkie możliwości polubownego zawarcia ugody oraz dobrowolnej spłaty zobowiązań dłużnika. Celem windykacji sądowej jest więc przeprowadzenie postępowania sądowego, którego wyrok nałoży konieczność spłaty przez dłużnika wszystkich swoich zobowiązań.
 
Nasza Kancelaria na każdym etapie postępowania kontaktuje się z dłużnikiem i nadal stara się nakłonić do polubownego załatwienia spraw. Klienci, którzy pragną odzyskać swoje należności mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, które obejmuje:
 
- kontakt telefoniczny i elektroniczny z dłużnikiem lub dłużnikami,
- przygotowanie kompleksowej dokumentacji,
- przygotowanie i złożenie pism procesowych,
- reprezentowanie Klienta w kontaktach z sądem i dłużnikami,
- kontrola przebiegu postępowania sądowego,
- bieżący monitoring spraw,
- udział w ewentualnych postępowaniach odwoławczych.
 
Naszym zadaniem jest dbanie o dobro Klientów, dlatego każdy z nich otrzymuje fachową pomoc oraz wszechstronne doradztwo prawne. Dzięki doświadczeniu oraz znajomości procedury postępowania cywilnego zapewniamy najskuteczniejszą metodę odzyskania należności od dłużników, którzy nie skorzystali z możliwości polubownego załatwienia sprawy.